Wszyscy powinniśmy troszczyć się o przyszłość,
bo w niej spędzimy resztę życia.
Charles Kettering

Ryzyko to zjawisko powszechne i każda podejmowana decyzja jest z nim związana. Działanie w warunkach ryzyka jest nieodłącznym atrybutem każdej gospodarki rynkowej. Ryzyko istniało zawsze, towarzyszy nam bez przerwy i jest związane z wszystkimi działaniami człowieka.