Branże

1. Elektromaszynowa

W gałęzi przemysłu elektromaszynowego proponujemy odpowiedni dla tej branży program ubezpieczenia majątku od ryzyk nazwanych lub w zakresie all risks, ubezpieczenia procesu produkcyjnego, w tym ubezpieczenie awarii maszyn i urządzeń oraz ubezpieczenie utraty zysku. Ponadto dobrze opracowany program Odpowiedzialności Cywilnej, rozszerzony o odpowiedzialność za produkt finalny, pozwoli w sposób kompleksowy zabezpieczyć interesy przedsiębiorstwa.

2. Metalurgiczna

W sektorze metalurgicznym niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorstwa były zabezpieczone specjalnym programem ubezpieczeń majątkowych, mających na celu zabezpieczyć majątek trwały, środki obrotowe, a także proces metalurgiczny (produkcyjny) – poprzez ubezpieczenie od awarii maszyn i urządzeń oraz ubezpieczenie utraty zysku. Ponadto w sposób kompleksowy zabezpieczymy interesy przedsiębiorstwa poprzez dobrze opracowany program Odpowiedzialności Cywilnej, rozszerzony o odpowiedzialność za produkt finalny.

3. Budowlana

Branża budowlana charakteryzuje się bardzo szeroką gamą działalności od wznoszenia budynków po instalatorstwo podziemne czy wodne. Klientom z tej branży proponujmy każdorazowo ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlano-montażowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe, takie jak:

 • Wadium
 • Należytego wykonania kontraktu
 • Usunięcia wad i usterek
 • Zwrotu zaliczki.

Ponadto warto zwrócić uwagę na ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszelkiego ryzyka, a także majątku przedsiębiorstwa poza miejscem składowania. Podobnie jak w innych branżach niezwykle ważnym i zasadnym ubezpieczeniem jest Odpowiedzialność Cywilna prowadzonej działalności.

4. Przemysłowa

Branża przemysłowa to cały zbiór branż i w zależności od specyfiki działalności firmy oraz występujących zagrożeń, proponujemy szeroką ofertę produktów ubezpieczeniowych, zabezpieczających zdolności produkcyjne i inwestycyjne firmy.

5. Produkcyjna

W ogólnym sektorze produkcyjnym bardzo ważne jest, aby przedsiębiorstwa były zabezpieczone specjalnym programem ubezpieczeń majątkowych, mających na celu zabezpieczyć majątek trwały, środki obrotowe, a także sam proces produkcyjny poprzez ubezpieczenie od awarii maszyn i urządzeń oraz ubezpieczenie utraty zysku. Dobrze opracowany program Odpowiedzialności Cywilnej pozwoli w sposób kompleksowy zabezpieczyć interesy przedsiębiorstwa, a ponadto jest on rozszerzony o odpowiedzialność za produkt finalny.

6. Spożywcza i Rolno-Spożywcza

W branży spożywczej i rolno-spożywczej proponujemy naszym klientom ubezpieczenie majtku przedsiębiorstwa, poprzez ubezpieczenie procesu produkcyjnego i Odpowiedzialności Cywilnej prowadzonej działalności. W przypadku branży rolnej oferujemy ubezpieczenie zwierząt hodowlanych od padnięcia i zarażenia oraz ubezpieczenie plonów i upraw. Ponadto, stricte dla branży spożywczej, dedykujemy ubezpieczenie product recall – ubezpieczenie wycofania wadliwego produktu z rynku i jego utylizacji.

7. Medyczna

Branża medyczna charakteryzuje się podziałem zakresu Odpowiedzialności Cywilnej na zakres wymagany ustawą, czyli obowiązkowy oraz zakres dobrowolny, którym uzupełnimy ofertę ubezpieczenia, tworząc kompleksową i pełną ochronę podmiotu leczniczego w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej.

8. Transportowa

Znakomicie znając branżę transportową oferujemy najkorzystniejsze rozwiązania ubezpieczeniowe takie jak:

 • Odpowiedzialność cywilna przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • Odpowiedzialność cywilna zawodowa przewoźnika
 • Odpowiedzialności cywilnej spedytora
 • Cargo
 • Kabotaż
 • NNW – przewóz osób
 • Ubezpieczenie flot transportowych.

9. Usługowa

Branża wszelkiego rodzaju usług, tzw. „usługowa”, wiąże się przede wszystkim w zakresie ubezpieczeń z Odpowiedzialnością Cywilną wykonywanej działalności – usługi. Często jest to Odpowiedzialność Cywilna Zawodowa i dzieli się na obowiązkową i w zakresie dobrowolnym.

10. Sektor publiczny

Zarówno dla samorządów, jak i sektora publicznego, świadczymy usługi wsparcia przy zawieraniu wszelkiego rodzaju ubezpieczeń, w trybach przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, takich jak: ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne, a także grupowe ubezpieczenia pracownicze na życie.