Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Zawód Brokera Ubezpieczeniowego ma swoje korzenie już w XV-wiecznej Anglii. W Polsce został on przywrócony na mocy ustawy z 1990 roku.

Rolą Brokera Ubezpieczeniowego jest działanie wyłącznie w interesie i na zlecenie Klienta, poszukując w jego imieniu ochrony ubezpieczeniowej. W przeciwieństwie do agenta, broker nie może reprezentować zakładów ubezpieczeń i zachowuje od nich pełną niezależność.

Zgodnie z art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym czynności brokerskie są wykonywane w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej i polegają na: zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.