Oferta dla mikroprzedsiębiorstw

Oferta kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej przy relatywnie niskiej składce już dla jednoosobowej działalności gospodarczej oraz mikroprzedsiębiorstw, zawiera zarówno ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe z wyszczególnieniem Odpowiedzialności Cywilnej wykonywanej działalności oraz ubezpieczenia techniczne i na życie dla przedsiębiorcy, jego pracowników i współpracowników.