Oferta ochrony życia i zdrowia

W zakresie grupowych ubezpieczeń na życie posiadamy bardzo duże doświadczenie, niemalże we wszystkich branżach gospodarki, zarówno w tworzeniu samych programów ubezpieczeniowych, jak i twardych negocjacji z Zakładami Ubezpieczeń, uzyskując tym samym wartości dodane, klauzule dodatkowe umożliwiające rozszerzenie zakresu ubezpieczenia.

Obszary, do których przywiązujemy niezwykłą wagę przy tworzeniu pracowniczego programu ubezpieczeniowego to m.in.:

  • Warunki szybkiej realizacji wypłaty odszkodowania.
  • Zniesienie karencji nie tylko dla nowych pracowników, ale i współmałżonków.
  • Odstąpienie od deklaracji medycznych.
  • Zachowanie zasady pre existing, która zmusza zakład ubezpieczeń do przyjmowania odpowiedzialności za zdarzenia, których przyczyny wystąpiły przed objęciem ochroną przez ubezpieczyciela.
  • Rozszerzenie katalogu, zarówno chorób, jak i operacji, stanowiących element ochrony ubezpieczeniowej.
  • Włączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w zdarzeniach, które z zasady są wyłączane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
  • Ustalenie korzystnych dla klienta definicji zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
  • Rozszerzenie ubezpieczenia o szereg klauzul dodatkowych.

Z uwagi na charakter konstruowania programów ubezpieczeniowych możemy podzielić je na:

  • Grupowe programy ubezpieczeń pracowniczych dla wszystkich branż przemysłu i usług w zakresie ochrony życia i zdrowia.
  • Zbiorowe programy ubezpieczeń ochrony życia i zdrowia, których klientami są osoby indywidualne, ale samo ubezpieczenie posiada węższy zakres ogólnych warunków, jak w przypadku programów pracowniczych.

Dzięki współpracy naszej Kancelarii z Polskim Stowarzyszeniem Ubezpieczonych Egida proponujemy ubezpieczenie dedykowane dla klientów indywidualnych, na zasadach i warunkach pracowniczego programu ubezpieczeniowego.

Dokumenty do pobrania