Oferta produktowa

1. Ubezpieczenia specjalistyczne:

 • budowlano-montażowe
  • gwarancje finansowe
  • wadium
  • należytego wykonania kontraktu
  • usunięcia wad i usterek
  • zwrotu zaliczki
 • CPM maszyn budowlanych od wszelkiego ryzyka
 • Majątku przedsiębiorstwa poza miejscem składowania
 • Odpowiedzialności cywilnej branż niebezpiecznych
 • Podmiotów leczniczych
 • Utraconego zysku

2. Ubezpieczenia transportowe:

 • odpowiedzialność cywilna przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • odpowiedzialność cywilna zawodowa przewoźnika
 • odpowiedzialność cywilna spedytora
 • CARGO
 • kabotaż
 • NNW – przewóz osób
 • ubezpieczenie flot transportowych.

2. Ubezpieczenia majątkowe:

 • majątku małych i średnich przedsiębiorstw
 • majątku korporacji i instytucji
 • ubezpieczenia komunikacyjne
 • rolne
 • branży turystycznej.